Josef Kufner

Programy

Licence: Není-li uvedeno jinak, lze všechny zde zveřejněné programy šířit a modifikovat dle podmínek licence GNU General Public Licence vydané organizací Free Software Foundation. Na tyto programy není dávána jakákoliv záruka a jejich používání je výhradně na vlastní nebezpečí.

  • Patche – cizí programy, na kterých se mi něco nelíbilo a už tomu tak není.
  • APT repositář – některé programy jsou k dispozici i ve zdejším repositáři.

Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.

— Antoine de Saint-Exupéry

Netboard

Síťová univerzální hrací deska. Pravidla hry i podpora síťové komunikace je v samostatných modulech, takže je velmi jednoduché přidat další hry či podporu síťových protokolů. Nevyžaduje centrální herní server a pro distribuci tahů ke hráčům používá již existující síťě, jako je např. Jabber.

Autíčko

Ovládací program a obvody obsluhující autíčko na dálkové ovládání. S autíčkem komunikuje přes sériový nebo paralelní port. Jako vstupní zařízení používá klávesnici a veselou páčku (joystick).

jsread

Velmi jednoduchý program na spouštění reakcí na události z joysticku.

gTimeOut

Jednoduchý, ale velmi praktický odpočítávač času, který má zabudovanou podporu profilů. Při různých událostech (spuštění, zastavení, doběhnutí odpočtu) umožňuje spouštět příkazy shellu. Využívá knihoven GTK+, ale nikoli GNOME. Je (měl by být) plně funkční.

Infandel2e

Celkem zdařilé téma pro IceWM. Vychází z tématu Infandel od Xerithane <xerithane (at) nerdfarm.org>. Trošku jsem vylepšil tlačítka, taskbar a hodiny. (freshmeat.net)

mfgen – Makefile Generator

Nejpohodlnější cesta k vytvoření makefile promalé programy v C.

mplayer-script

Ke spuštění filmu z cd už není potřeba nic, než vložit CD do mechaniky a pomocí šikovné kombinace kláves spustit tento script. Sám mountne CD, zastaví XMMS,... (k plné funkčnosti vyžaduje: bash, xmms-shell, mplayer)

TeX Table

Program určený pro generování tabulek hodnot v LATEXu. Byl napsán kvůli protokolům z měření. Generuje také tabulky pro GNUPlot a umí používat kalkulačku.

Twice2down

Script, který ve spolupráci s acpid počítá stisky Power Buttonu nebo jiného čudlíku a podle jejich počtu vykoná nastavený příkaz. Konfigurace je provedena několika proměnými na začátku skriptu. Acpid musí být nastaven tak, aby při stisku onoho čudlíku spustil tento script.

wmcdclock

Jednoduché dokovatelné hodiny v podobě 7seg LED s možností odpočítávání času a neinteraktivního nastavování času k odpočtu.