Josef Kufner

TEX Table

Jedná se o program pro provádění výpočtů v jednotlivých řádcích tabluek. Byl napsán pro usnadnění práce při psaní protokolů z měření na SPŠE V Úžlbině.

Naměřené hodnoty jsou zapsány v řádcích tabulky (co řádek, to jedno měření) a tento program je schopen dopočítat dle zadaných vzorců další sloupce. Je nutno poznamenat, že textable neumí vůbec počítat. Na veškeré výpočty a formátování čísel volá porgram 'calc'. Jediné co opravdu dělá, je dosazování do vzorců.

Použití

příkaz

textable -i vstup -o vystup_pro_LaTeX -p vystup_v_plain_textu

v dokumentu

\input{moje_tabluka}

Syntaxe vstupního souboru

# pokusny soubor pro textable
#>FORMAT |r|r|r||r|
#>HD $a$
#>COLFORMAT n1
#>HD $b$
#>COLFORMAT n2
#>HD $c$
#>COLFORMAT e1
#>HD průměr
#>HEND

#>VAR a = $1
#>VAR b = $2
#>VAR c = $3
#>ADD ($a+$b+$c)/3

# a	b	c
1	2	3
3	5	1
6	1.5	12.4
15	12.12	256.533
22	11.001	32.1354

bude zpracován do:
% Generated by TeX Table from file "<stdin>".
\begin{center}
\begin{tabular}{|r|r|r||r|}
\hline
    {\hspace{\stretch{1}}$a$\hspace{\stretch{1}}} &
    {\hspace{\stretch{1}}$b$\hspace{\stretch{1}}} &
    {\hspace{\stretch{1}}$c$\hspace{\stretch{1}}} &
    {\hspace{\stretch{1}}průměr\hspace{\stretch{1}}} \\
\hline
    $1{,}0$ & $2{,}00$   & $3{,}0$    & $2{,}00$ \\
    1.0   2.00  3.0   2.00
    $3{,}0$ & $5{,}00$   & $1{,}0$    & $3{,}00$ \\
    3.0   5.00  1.0   3.00
    $6{,}0$ & $1{,}50$   & $1{,}2\cdot10^{1}$  & $6{,}63$ \\
    6.0   1.50  1.2e1  6.63
    $15{,}0$    & $12{,}12$   & $2{,}6\cdot10^{2}$  & $94{,}55$ \\
    15.0  12.12  2.6e2  94.55
    $22{,}0$    & $11{,}00$   & $3{,}2\cdot10^{1}$  & $21{,}71$ \\
    22.0  11.00  3.2e1  21.71
\hline
\end{tabular}
\end{center}

popis příkazů:

Vse zacinajici # jsou komentare. Krome #>, to jsou prikazy. Prikazy zacinaji stejne jako komentare kvuli GNUPlotu, ktery tyto prikazy jednoduse ignoruje. TeX Table umoznuje i vystup v podobe cisteho textu, ktery je urcen pro zpracovani GNUPlotem.
#>FORMAT neco
'neco' bude v hlavičce tabulky v \begin{tabular}{neco}, tyka se jen vystupu do LaTeXu.
#>HD text
prida 'text' jako zahlavi tabulky (jen pro LaTeX)
#>COLFORMAT xy
určuje formátování čísla v odpovídajícím sloupci. "x" je pismeno o formatu čísla, "y" je počet desetiných míst
#>RAW radek
vloží řádek obsahující "radek" přímo do výstupního souboru pro TeX. užitečné pro všelijaké extra věci jako např. více záhlaví.
#>HEND
zakonci radek tabulky se zahlavimi (jen pro LaTeX)
#>VAR x = neco
kazdy vyskyt retezce '$x' bude nahrazen retezcem 'neco'
#>ADD vzorec
prida sloupec do tablulky

Download