Josef Kufner

Krtek

Revision 31

[srceenshot 2]

...je jednoduchá, zvukem ovládaná hra. Ve hře jsou dvě postavy: Krtek a Zahradník. Zahradník sází kytičky, krtek mu je ničí a rozrývá zahradu. Grafika je zatím textová.

Smyslem hry je nasbírat co nejvíce bodů. Krtek dostane za každou sebranou kytičku pět bodů. Zahradník za každou vykvetlou bod jen jeden. Pokud Zahradník chytí krtka, tak za to dostane dvacet bodů.

Ve spodní části obrazovky je vykreslováno frekvenční spektrum a pod ním jsou vyznačeny frekvence, na které krtek a zahradník reagují. Modrozelený pruh ukazuje intenzitu sejmutého zvuku. Pokud jsou oba hráči ticho, tak by měl být jen v modré části. Zvuk je interpretován, jen když intenzita dosáhne do zelené oblasti.

Revision 43 a novější

Přibylo zograzování v OpenGL (knihovna GLUT). Ale je to verze tak nějak uprostřed vývoje. Spíš než samotná hra je to shluk různých částí, které čekají na propojení.

Závislosti

Revision 31

Revision 43

Kompilace a instalace

make && cp ./krtek /usr/local/bin

Ke generování makefile se používá mfgen.

Download