Josef Kufner

css_color

…je prográmek, který umožňuje pohodlně vybírat barvy a rovnou je doplnit do nově vygenerovaného nebo upravit v přijatém (načteném přes standardní vstup) kódu.

Ve Vimu lze lehce použít tak, že pomocí shift-V vyberem pár řádek CSS a poté :'<,'>!css_color. Po zavření dialogu bude vybraný text upraven, tedy barvy v něm nahrazeny novými hodnotami.

Program upraví jen ty hodnoty, které by vygeneroval. Vše ostatní zůstane zachováno.

Download