Josef Kufner

gtk-notify

gtk-notify je jednoduchý upozorňovací program, který do pravého dolního rohu obrazovky posílá ikonky podle toho co mu jaký jiný program řekne.

Toto je dosti mladá verze, takže ještě hodně věcí chybí, ale základní funkčnost už je.

Jak to funguje?

Nejdříve si uživatel spustí gtk-notify někde na pozadí (např. z ~/.Xsession). gtk-notify si přichystá unix socket a poslouchá na něm. A pověsí si na nějakou hezkou klávesovou zkratku binárku gtk-notify-shell s parametrem -P.

Jakmile se stane něco důležitého, tak ten program, který na sebe chce upozornit pustí:

gtk-notify-shell -A -t "Popisek události" \
     -i "Soubor s ikonkou" -c "co spustit při odkliknutí ikonky"

V rohu obrazovky se objeví ikonka, na kterou když se klikne nebo se zmáčkne ta hezká klávesová zkratka, tak ikonka zmizí a spustí se nastavený příkaz.

To je celé. Využití to má hlavně na minimalistických desktopech, kde nejsou žádoucí žádné zbytečnosti, ale přitom je žádoucí nenásilné upozornění na příchozí mail či jiné události.

Instalace

./configure && make && make install

Závislosti

ToDo + Chyby

Download