Josef Kufner

mplayer-script

BASH Skript sloužící k spouštění filmů z CD, které si skript sám připojí (a u některých mechanik i zasune), před započatím přehráváním stopne XMMS a spustí přehrávání ve fullscreenu. Po skončení přehrávání obnoví přehrávání XMMS, odpojí CD a případně jej vysune. Samozřejmě, že pokud CD nepřipojí (tj. už bylo připojeno), tak jej ani neodpojí a totéž platí o XMMS. Nápovědu vypíše při spuštění bez parameterů. (k plné funkčnosti vyžaduje: bash, xmms-shell, mplayer)

Todo:

Download