Josef Kufner

Textový editor nové generace

Současné WYSIWYG textové editory míchají vzhled a strukturu textu dohromady.Cílem tohoto experimentu bude vytvořit GUI, které umožní upravovat naprosto odděleně vzhled a strukturu textu při stejném, ne-li větším komfortu a možnostech, jaké mají současné editory.

Editor bude jen ukázkou, jak by to mělo vypadat. Nebude obsahovat žádné pokročilé funkce. Bude to prostě fungující ukázka nového přístupu k WYSIWYG editaci textu.