Josef Kufner

udev

Zde je nastavení udev 0.056 a odpovídající část v /etc/fstab, díky které mám čtečku paměťových karet a jeden flashdisk přístupný pomocí symlinků, ať je mu přiřazeno jakékoliv zařízení.

/etc/udev/rules.d/my_dev.rules

BUS="scsi" SYSFS{model}="USB Storage-SMC" NAME="%k" SYMLINK="card_sm" OWNER="root" MODE="0600"
BUS="scsi" SYSFS{model}="USB Storage-CFC" NAME="%k" SYMLINK="card_cf" OWNER="root" MODE="0600"
BUS="scsi" SYSFS{model}="USB Storage-SDC" NAME="%k" SYMLINK="card_sd" OWNER="root" MODE="0600"
BUS="scsi" SYSFS{model}="USB Storage-MSC" NAME="%k" SYMLINK="card_ms" OWNER="root" MODE="0600"
BUS="scsi" SYSFS{model}="MassStorage Disk" NAME="%k" SYMLINK="flash" OWNER="root" MODE="0600"

Co napsat k SYSFS{model} je k nalezení v /sys/bus/scsi/.../model.

/etc/fstab

/dev/cdrom	/media/cdrom	auto	ro,user,noauto		0	0

/dev/card_sd	/media/card_sd	vfat  rw,user,noauto,noatime,umask=133,dmask=022	0	0
/dev/card_cf	/media/card_cf	vfat  rw,user,noauto,noatime,umask=133,dmask=022	0	0
/dev/card_sm	/media/card_sm	vfat  rw,user,noauto,noatime,umask=133,dmask=022	0	0
/dev/card_ms	/media/card_ms	vfat  rw,user,noauto,noatime,umask=133,dmask=022	0	0

/dev/flash	/media/flash	vfat  rw,user,noauto,noatime,umask=133,dmask=022	0	0

/dev/sda1	/media/usb1	auto	rw,user,noauto,noatime,umask=133,dmask=022	0	0
/dev/sdb1	/media/usb2	auto	rw,user,noauto,noatime,umask=133,dmask=022	0	0
/dev/sdc1	/media/usb3	auto	rw,user,noauto,noatime,umask=133,dmask=022	0	0
/dev/sdd1	/media/usb4	auto	rw,user,noauto,noatime,umask=133,dmask=022	0	0
/dev/sde1	/media/usb5	auto	rw,user,noauto,noatime,umask=133,dmask=022	0	0

~/.bashrc

# mount aliases
alias  mntcf='mount /media/card_cf'
alias  umntcf='umount /media/card_cf'
alias  mntms='mount /media/card_ms'
alias  umntms='umount /media/card_ms'
alias  mntsd='mount /media/card_sd'
alias  umntsd='umount /media/card_sd'
alias  mntsm='mount /media/card_sm'
alias  umntsm='umount /media/card_sm'
alias   mntf='mount /media/flash'
alias  umntf='umount /media/flash'
alias   mnt1='mount /media/usb1'
alias  umnt1='umount /media/usb1'
alias   mnt2='mount /media/usb2'
alias  umnt2='umount /media/usb2'
alias   mnt3='mount /media/usb3'
alias  umnt3='umount /media/usb3'
alias   mnt4='mount /media/usb4'
alias  umnt4='umount /media/usb4'
alias   mnt5='mount /media/usb5'
alias  umnt5='umount /media/usb5'
alias  mntcd='mount /dev/cdrom'
alias  umntcd='umount /dev/cdrom ; ejcd'
alias   ejcd='eject /dev/cdrom'