Josef Kufner

MRTG

Ukázka konfigurace bez použití SNMP

Pokud je monitorován jen počítač, na kterém běží MRTG, tak snmpd je celkem zbytečný a tak tady je ukázka, jak na to. Ukázka je funkční na desce VIA EPIA ML8000A.

# Global Config Options
#-----------------------------
WorkDir: /srv/www/mrtg/
EnableIPv6: no
XSize[_]: 380


# System: Load
#-----------------------------
Target[system-load]: `/usr/bin/mrtg-load -m 100`
Title[system-load]: System Load
PageTop[system-load]: <H1>System Load</H1>
MaxBytes[system-load]: 100
Options[system-load]: unknaszero gauge
ShortLegend[system-load]: 
YLegend[system-load]: 100x Load

# Net: eth0
#-----------------------------
Target[eth0]: `/usr/bin/mrtg-ip-acct eth0`
Title[eth0]: Traffic Analysis for eth0 (LAN)
PageTop[eth0]: <H1>Traffic Analysis for eth0 (LAN)</H1>
MaxBytes[eth0]: 12500000
kilo[eth0]: 1024
kMG[eth0]: ,K,M,G,T,P
Options[eth0]: unknaszero

# Sensors: CPU Temp
#-----------------------------
Target[sensors-temp]: `sleep 2 ; /usr/bin/mrtg-sensors vt1211-isa-6000 'Proc Temp' vt1211-isa-6000 'Proc Temp'`
Title[sensors-temp]: CPU Temperature
PageTop[sensors-temp]: <H1>CPU Temperature</H1>
MaxBytes[sensors-temp]: 200
Options[sensors-temp]: unknaszero gauge
ShortLegend[sensors-temp]: °C
YLegend[sensors-temp]: Temperature

# Sensors: CPU Fan
#-----------------------------
Target[sensors-fan]: `/usr/bin/mrtg-sensors vt1211-isa-6000 'fan2' vt1211-isa-6000 'fan2'`
Title[sensors-fan]: CPU Fan speed
PageTop[sensors-fan]: <H1>CPU Fan speed</H1>
MaxBytes[sensors-fan]: 8000
Options[sensors-fan]: unknaszero gauge
ShortLegend[sensors-fan]: RPM
YLegend[sensors-fan]: Rotat. per min.
Unscaled[sensors-fan]: dwmy

# Disk: hda
#-----------------------------
Target[hda]: `/usr/local/bin/mrtg-disk-io hda 512`
Title[hda]: Traffic Analysis for disk hda
PageTop[hda]: <H1>Traffic Analysis for disk hda</H1>
MaxBytes[hda]: 100000000000
kilo[hda]: 1024
kMG[hda]: ,K,M,G,T,P
Options[hda]: unknaszero

Monitorování datového toku do/z disku

Parsuje soubor /sys/block/*/stat, kde vezme počet přenesených bloků a vynásobí ho danou velikostí bloku. Program je to opravdu jednoduchý – má jen málo přes 100 řádek. Ukázka konfigurace mrtg přiložena.

Pár pomůcek

update-mrtg-index.sh

Update index.html z /etc/mrtg.cfg

#/bin/sh
indexmaker --columns=2 /etc/mrtg.cfg >/srv/www/mrtg/index.html

create-mrtg.sh

Tvorba mrtg.cfg, uprava vystupniho adresare a vytvoreni indexu

#!/bin/bash
cfgmaker localhost > /etc/mrtg.cfg
sed -i '/^WorkDir:/s/^.*$/WorkDir: \/srv\/www\/mrtg\//' /etc/mrtg.cfg
indexmaker --columns=2 /etc/mrtg.cfg >/srv/www/mrtg/index.html
mrtg