Josef Kufner

Window Maker – generovaná menu

Zde uvedené scripty mám umístěné v ~/GNUstep/Library/WindowMaker/MenuGen/.

cpufreq

Z /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq vytáhne seznam dostupných frekvencí procesoru a aktuální frekvenci. Menu obsahuje tento seznam se zvýrazněnou aktuální frekvencí a při aktivaci jedné z položek menu nastaví novou frekvenci CPU.

interfaces – přepínání profilů síťových rozhraní v Debianu

Ze souboru /etc/network/interfaces načte profily síťových rozhraní a vytvoří podle nich menu. Při aktivaci položky menu zapíše vybraný profil do odpovídajícího /etc/network/map.* a spustí ifup na dané rozhraní.

$ ls -l /etc/network/map.*
-rw-rw-r-- 1 root users 5 2005-08-09 16:51 /etc/network/map.eth0
-rw-rw-r-- 1 root users 14 2005-06-29 10:21 /etc/network/map.wlan0
/etc/network/interfaces:
auto eth0
mapping eth0
    script /etc/network/mapping
    map home    eth0-home
    map dhcp    eth0-dhcp

ssh-sessions

Podle souboru ~/.ssh/config vygeneruje seřazené menu všech poítačů uvedených v řádcích "host". Používám autentizaci pomocí RSA klíčů. Z menu se spustí ssh-xterm, což je jen něco jako "xterm -e ssh $hostname".

~/.ssh/config:
host adresa jiná.adresa
    User username
    IdentityFile ~/.ssh/hostname

XMMS

xmms-interprets
Menu se seznamem všech interpretů v adresáři, který je uveden jako parametr scriptu.
xmms-mode
Menu na přepínání shuffle a repeat. Ukazuje aktuální stav.
xmms-playlist
Menu s playlistem. Zvládá přehledně i hodně dlouhé playlisty. Ukazuje aktuální pozici.