Josef Kufner

IceWM – generovaná menu

Zde uvedené scripty mám umístěné v ~/.icewm/menugen. Generované submenu je pak vloženo do menu tímto řádkem:
menuprogreload "Popisek" "ikona" 0 /path/script

interfaces – přepínání profilů síťových rozhraní v Debianu

Ze souboru /etc/network/interfaces načte profily síťových rozhraní a vytvoří podle nich menu. Při aktivaci položky menu zapíše vybraný profil do odpovídajícího /etc/network/map.* a spustí ifup na dané rozhraní.

$ ls -l /etc/network/map.*
-rw-rw-r-- 1 root users 5 2005-08-09 16:51 /etc/network/map.eth0
-rw-rw-r-- 1 root users 14 2005-06-29 10:21 /etc/network/map.wlan0
/etc/network/interfaces:
auto eth0
mapping eth0
    script /etc/network/mapping
    map home    eth0-home
    map dhcp    eth0-dhcp

ssh-sessions

Podle souboru ~/.ssh/config vygeneruje menu a jeho submenu. V komentáře jsou psány tak, aby z nich script poznal, jak má udělat submenu. Z menu se spustí ssh-xterm, což je jen něco jako "xterm -e ssh $hostname".

ukázka ~/.ssh/config

#===== Submenu label =====
host adresa jiná.adresa
    User username
    IdentityFile ~/.ssh/hostname

#===== Submenu label =====
host adresa jiná.adresa
    User username
    IdentityFile ~/.ssh/hostname
#end#

## popisek k dalsimu radku 'host' (ip/hostname bude v zavorce za tim)
host adresa jiná.adresa
    User username
    IdentityFile ~/.ssh/hostname

#end#
/^#===* (.*) ===*$/
Řádek zažínající "#===" a končící "===" vytvoří nove submenu.
/^#end#/
Zakončení submenu.
/^## /
Další položky v menu uvedené na následujícím řádku "host" budou mít místo ip daný popisek a ip bude v závorce za ním.

cpufreq – nastavování frekvence procesoru

Hodnoty jsou načítány přímo z /sys. Pro nastavování používá sudo cpufreq-set, takže je potřeba do sudoers přidat řádek podobný tomuto:

uživatel  ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/cpufreq-set *