Josef Kufner

Bash

Barevný prompt

S barvením promptu jsem se začal zabývat kvůli tomu, že jsem se začal pohybovat mezi několika počítači (po ssh) a každou chvíli jsem něco dělal někde jinde ne jsem chtěl. Těd má každý počítač svou barvu a každý uživatel také svou.
# colors
BLACK="\[\033[0;30m\]"
BLUE="\[\033[0;34m\]"
GREEN="\[\033[0;32m\]"
CYAN="\[\033[0;36m\]"
RED="\[\033[0;31m\]"
PURPLE="\[\033[0;35m\]"
BROWN="\[\033[0;33m\]"
GRAY="\[\033[0;37m\]"
# light colors
LBLACK="\[\033[1;30m\]"
LBLUE="\[\033[1;34m\]"
LGREEN="\[\033[1;32m\]"
LCYAN="\[\033[1;36m\]"
LRED="\[\033[1;31m\]"
LPURPLE="\[\033[1;35m\]"
LBROWN="\[\033[1;33m\]"
LGRAY="\[\033[1;37m\]"

# set a fancy prompt
if [ "$TERM" == "dumb" ]
then
   PS1='\u@\h:\w\$ '
else
   PS1=$GREEN'\u'$LBLUE'@'$LRED'\h'$LCYAN':'$LPURPLE'\w'$LBLACK'\$ '$RED
fi
ps: ty barvičky mám nastavený daleko hezčí ;)

Rozsekání proměnné podle $IFS do pole

x="hello world"
arr=($x)
echo ${arr[0]}, ${arr[1]}