Josef Kufner

Zálohování pomocí rsync

Notebook je vystaven daleko více příležitostem k jeho zničení a s ním i zničení dat na jeho disku. Právě proto jsem si usmyslel, že jej podrobím pravidelnému a plně automatizovanému zálohování. Díky záznamu v /etc/crontab na notebooku se zálohování provádí každý den v 4.04.

# /etc/crontab
# backup
4 4   * * *  root  /root/backup/cron-zaloha.sh

O samotné zálohování se stará celkem jednoduchý script, který nejdříve zkontroluje dostupnost zálohovacího počítače (ten mám v sousední místnosti a využívá se jako mailserver, router a všeobecně přístupný desktop – puštěn je stále). Pokud ping projde, spustí se vlastní zálohování, jehož výsledek je zaslán mailem rootovi na notebooku. Jako bonus je přidána tabulka volného místa na disku. Přihlašování po ssh je řešeno rsa klíči, takže není třeba žádného hesla.

#!/bin/bash
#
# Zalohovani FS z cronu
# /root/backup/cron-zaloha.sh
#

log=/var/tmp/backup-mail-$$
target=rsync://jkpc/daily-backup
info=true
cmd="rsync -ax --delete-after --exclude=/var/tmp/ --exclude=/mnt/ / $target"

ping jkpc -c 2 -W 3 >/dev/null 2>&1 || exit

echo started at `date` >$log
echo $cmd >>$log
echo >>$log

( eval $cmd \
    >>$log 2>&1
) && (
    echo "" >> $log
    echo "All seems be OK." >> $log
    echo "" >> $log
    su pepa -c "ssh jkpc 'df -h /dev/hda[231]'" >> $log
    [ "$info" == "true" ] && mail -s "[Info] Backup to $target" root < $log
) || (
    echo "" >> $log
    su pepa -c "ssh jkpc 'df -h /dev/hda[231]'" >> $log
    mail -s "[Error] Backup to $target" root < $log
)

rm $log

Na zálohovacím počítači je z inetd spouštěn rsync s touto konfigurací:

# /etc/rsyncd.conf
[daily-backup]
    comment = Denni backup notbooka
    path = /home/backup/jknb-daily
    use chroot = yes
    pid file = /var/run/rsync.dailybackup.pid
    read only = no
    list = yes
    uid = root
    gid = root
    hosts allow = 192.168.1.2 192.168.1.3
    dont compress = *.gz *.tgz *.zip *.z *.rpm *.deb *.bz2 *.tbz
# /etc/inetd.conf
rsync  stream tcp   nowait root  /usr/bin/rsync rsyncd --daemon

Obnovení

Když se neco stane a je potřeba využít záložní kopii, tak stačí:

rsync -av rsync://jkpc/daily-backup /

Vřele doporučuji mít na zálohovacím počítači připravený staticky skompilovaný rsync a v šuplíku cd slaxe či jiné live distribuce.